Välkommen

Markku Veteläinen

Till startsidan hem

Om EKO Skogs medarbetare personal

Om EKO Skogs tjänster våra tjänster

Om vår kvalitets- och miljöpolicy kvalitet & miljö

Bilder från olika uppdrag bilder

I drygt 10 år har Markku Veteläinen och EKO Skog tillhandahållit skogstjänster med högsta möjliga miljöhänsyn.

Se dig omkring på våra sidor och hör av dig om vi kan stå till tjänst!

Telefon: 0141-801 47, 070-6674626
E-post: info@ekoskog.comEKO Skogs affärsidé:
EKO Skog ska erbjuda skogstjänster
av högsta möjliga kvalitet
med minsta möjliga miljöpåverkan.


 

EKO Skog  |  Godegård  |  59198  MOTALA  |  0141-801 47  |  070-667 46 26   |  info@ekoskog.com

k@nel